کابل آلومینیوم حودنگهدار 3x95+70+16+16

کابل آلومینیوم حودنگهدار 3x95+70+16+16

0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال

سیم افشان نمره 0.75×1

سیم افشان نمره 0.75×1

0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال

سیم افشان0.75×1 افشارنژادخراسان

سیم افشان0.75×1 افشارنژادخراسان

0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال

سیم افشان1/50 افشارنژادخراسان

سیم افشان1/50 افشارنژادخراسان

0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال

سیم ساختمانی افشان0/50 شیرکوه

سیم ساختمانی افشان0/50 شیرکوه

0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال

سیم ساختمانی 1.50

سیم ساختمانی

125.000ریال مالیات ویژه: 125.000ریال

کابل آنتن

کابل آنتن

199.000ریال مالیات ویژه: 199.000ریال

کابل 20 زوج هوایی 06 کرمان

کابل 20 زوج هوایی 06 کرمان

250.000ریال مالیات ویژه: 250.000ریال

کابل 5X10

فروش سیم 1.5*1 افشان آرین ابهر.آرین ابهرفروش کابل 16+35*3 افشان افشان آرین ابهر

280.000ریال مالیات ویژه: 280.000ریال

کابل 2X6

کابل 2X6

350.000ریال مالیات ویژه: 350.000ریال

فهرست سیم وکابل

محصولات
تولیدکنندگان
وضوح تصویر
سایز صفحه نمایش
کارت گرافیک
سیستم مدیریت
پردازنده
حافظه
سایز
رنگ
موجودی

truckارسال رایگان خرید بالای ۱۰۰ میلیون تومان

money۷ روز فرصت برای عودت وجه خرید

supportپشتیبانی رایگان به صورت ۲۴ ساعت

آخرین محصولات

سیم ساختمانی افشان0/50 شیرکوه
سیم ساختمانی افشان0/50 شیرکوه
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
سیم افشان1/50 افشارنژادخراسان
سیم افشان1/50 افشارنژادخراسان
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
سیم افشان1 افشارنژادخراسان
سیم افشان1 افشارنژادخراسان
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
سیم افشان0.75×1 افشارنژادخراسان
سیم افشان0.75×1 افشارنژادخراسان
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
سیم افشان نمره 0.75×1
سیم افشان نمره 0.75×1
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم حودنگهدار 3x95+70+16+16
کابل آلومینیوم حودنگهدار 3x95+70+16+16
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
سیم ساختمانی 1.5 شیرکوه
سیم ساختمانی 1.5 شیرکوه
350.000ریال مالیات ویژه: 350.000ریال
کابل70+ 3x120 افشان
کابل70+ 3x120 افشان
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x10
کابل آلومینیوم 2x10
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 100زوج 06 هوایی کرمان
کابل 100زوج 06 هوایی کرمان
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل مخابراتی 100زوج 06 کرمان
کابل مخابراتی 100زوج 06 کرمان
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 4X16
کابل 4X16
420.000ریال مالیات ویژه: 420.000ریال
کابل 2X6
کابل 2X6
350.000ریال مالیات ویژه: 350.000ریال
کابل 5X10
کابل 5X10
280.000ریال مالیات ویژه: 280.000ریال
کابل آنتن
کابل آنتن
199.000ریال مالیات ویژه: 199.000ریال
سیم ساختمانی 1.50
سیم ساختمانی 1.50
125.000ریال مالیات ویژه: 125.000ریال
کابل کولری 5X1.5
کابل کولری 5X1.5
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 20 زوج هوایی 06 کرمان
کابل 20 زوج هوایی 06 کرمان
250.000ریال مالیات ویژه: 250.000ریال

انواع سیم وکابل